Xổ số Cà Mau – XSCM Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Bảng Thống Kê Tần Suất Bộ Số Truyền Thống

Thống kê tần suất bộ số
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
43142 ngày (28.40%)157 lần ( 1.2%) 1.11 lần/ngày (110.56%)
70139 ngày (27.80%)156 lần ( 1.2%) 1.12 lần/ngày (112.23%)
79137 ngày (27.40%)157 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (114.60%)
96136 ngày (27.20%)150 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
26135 ngày (27.00%)151 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
34133 ngày (26.60%)154 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
62133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
36132 ngày (26.40%)148 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
91132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
40131 ngày (26.20%)146 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
92131 ngày (26.20%)148 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
44130 ngày (26.00%)149 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
55130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
21129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
67129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
56128 ngày (25.60%)149 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.41%)
72128 ngày (25.60%)145 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
16127 ngày (25.40%)150 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
20127 ngày (25.40%)144 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
22127 ngày (25.40%)134 lần ( 1.0%) 1.06 lần/ngày (105.51%)
30127 ngày (25.40%)141 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
42127 ngày (25.40%)153 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.47%)
74127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
82127 ngày (25.40%)146 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
83127 ngày (25.40%)149 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
04126 ngày (25.20%)138 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
10126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
46126 ngày (25.20%)139 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
52126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
64126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
88125 ngày (25.00%)140 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
18124 ngày (24.80%)134 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (108.06%)
17123 ngày (24.60%)139 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
57123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
60123 ngày (24.60%)145 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
68123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
13122 ngày (24.40%)140 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
50122 ngày (24.40%)135 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
66122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
84122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
38121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
03120 ngày (24.00%)134 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
05120 ngày (24.00%)144 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
48120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
73119 ngày (23.80%)140 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
08118 ngày (23.60%)142 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
24118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
29118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
65118 ngày (23.60%)138 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
15117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
31117 ngày (23.40%)127 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
35117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
89117 ngày (23.40%)131 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
93117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
99117 ngày (23.40%)134 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
12116 ngày (23.20%)129 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
19116 ngày (23.20%)132 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
71116 ngày (23.20%)131 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
87116 ngày (23.20%)134 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
97116 ngày (23.20%)139 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
00115 ngày (23.00%)135 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
06115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
37115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
49115 ngày (23.00%)141 lần ( 1.0%) 1.23 lần/ngày (122.61%)
54115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
61115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
75115 ngày (23.00%)126 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
76115 ngày (23.00%)124 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
78115 ngày (23.00%)131 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
95115 ngày (23.00%)127 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
01114 ngày (22.80%)122 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
07114 ngày (22.80%)135 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
39114 ngày (22.80%)129 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
58114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
94114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
11113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
51113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
02112 ngày (22.40%)133 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
41112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
53112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
80112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
86112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
14111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
27111 ngày (22.20%)120 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
32111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
09110 ngày (22.00%)129 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
81110 ngày (22.00%)121 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
90110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
23109 ngày (21.80%)126 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.60%)
25109 ngày (21.80%)116 lần ( 0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
33108 ngày (21.60%)121 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
59108 ngày (21.60%)128 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
69107 ngày (21.40%)120 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
77106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
28105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
47105 ngày (21.00%)122 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
98103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
63102 ngày (20.40%)115 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
85101 ngày (20.20%)115 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)